language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Biên Hoà (Đồng Nai) _ Nhân viên Quản lý sản xuất cum Xuất nhập khẩu (tiếng Nhật N2) _ 15097TH

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Updated: 19/04/2019

Employment Information

Job Description

- Quản lý sản xuất 60 công nhân
- Phân tích, lập kế hoạch và quản lý các hoạt động kiểm soát sản xuất để cải thiện thời gian làm việc.
- Lập kế hoạch và giám sát dòng vật liệu trong chu kỳ sản xuất để đảm bảo hoạt động liên tục.
- Phát triển cải tiến quy trình cho kho, sản xuất và hệ thống kiểm soát sản xuất để đáp ứng mục tiêu kinh doanh.
- Phân tích đơn đặt hàng của khách hàng và thiết lập lịch trình sản xuất để giao hàng kịp thời.
- Xem xét các lệnh thay đổi và thực hiện chúng một cách thích hợp.
- Xác định các yêu cầu về thiết bị, vật liệu và nhân lực cho từng đơn hàng công việc.
- Giám sát việc thực hiện các đơn đặt hàng công việc và điều chỉnh lịch sản xuất để giao hàng kịp thời.
- Phát triển mối quan hệ tích cực với nhân viên và khách hàng để đáp ứng mục tiêu sản suất.
- Đàm phán đơn đặt hàng công việc với khách hàng dựa trên năng lực thiết bị và vật liệu sẵn có.
- Phân tích các đơn đặt hàng công việc hiện tại và tồn đọng và theo đó phát triển kế hoạch và lịch trình sản xuất.
- Làm việc với các bộ phận vật liệu, sản xuất và mua hàng trong việc xác định và giải quyết các vấn đề lập kế hoạch sản xuất.
<Nhiệm vụ khác>
- Nhập khẩu xuất khẩu

Job Requirement

- Trình độ tiếng Nhật N2 (giao tiếp nội bộ)
- Có kinh nghiệm Quản lý sản xuất hơn 2 năm
- Có kiến thức về xuất nhập khẩu

More Information

  • Age: 25 - 38
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

https://www.reeracoen.com.vn/
REERACOEN VIETNAM là một chi nhánh của Neo Career – Công ty tư vấn tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Nhật Bản được điều hành bởi đội ngũ tư vấn tuyển dụng...Detail

Similar jobs

Biên Hoà (Đồng Nai) _ Nhân viên Quản lý sản xuất cum Xuất nhập khẩu (tiếng Nhật N2) _ 15097TH

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts