About us

Hyosung Corp

Employment Information

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật – Tiếng Hàn/ Japanese – Korean Interpreter

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 800 - 1.200 USD
Deadline to apply 18/12/2020
Industry Administrative / Clerical , Human Resources , Interpreter/ Translator

J-Job Recruitment Network

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Daerim Precision Vina

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Dong Nai

J-Job Recruitment Network

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Dong Nai

Công Ty TNHH OTO VINA

$ Competitive

  • Dong Nai

First Alliances

$ 20 Tr - 28 Tr VND

  • Dong Nai

Ynhua Precision Mechanical Co., Ltd

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Dong Nai

YKK Vietnam Co., Ltd

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai

CÔNG TY TNHH MTV YGS VINA

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty Cỗ Phần Cung Ứng Nguồn Nhân Lực TTV

$ 18 Tr - 22 Tr VND

  • Dong Nai

Taekwang Vina Industrial

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Dong Nai