About us

Công Ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics

Employment Information

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 9,500,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Interpreter/ Translator

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Competitive

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH YN VIỆT NAM

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH POLYTEX FAR EASTERN (VIỆT NAM)

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH SamWon Việt Nam

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH SamWon Việt Nam

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Binh Duong

Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Truyền Thông Việt Nam (VNTT)

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Hóa Chất PSC Việt Nam

$ Over 20 Tr VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Timberland

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH SAMBU FINE VIỆT NAM

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Công Nghiệp Kolon Bình Dương

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Binh Duong