About us

Công Ty TNHH Truyền Thông Kilala

Employment Information

Biên Phiên Dịch

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 08/07/2021
Industry Administrative / Clerical , Interpreter/ Translator , Arts / Creative Design

Saigon Trapaco - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thái Sơn S.P

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH JUNIUS

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tư Vấn Việt Nam

$ 1 Mil - 1,1 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tư Vấn Việt Nam

$ 1 Mil - 1,1 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 19,8 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Long An

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 11 Mil - 13,2 Mil VND

  • Ho Chi Minh