About us

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

Employment Information

Biên Tập Gameshow truyền hình

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/08/2020
Industry Advertising / PR / Communications , Event , TV / Newspaper / Editors

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN ANH SÀI GÒN

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống

$ 1 Tr - 2 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH S-HOLDINGS

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giải Trí Vietcom

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Quốc Tế Hoàn Mỹ

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG THÔNG TIN VIỆT NAM

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG THÔNG TIN VIỆT NAM

$ 12 Tr - 19 Tr VND

 • Ho Chi Minh