About us

Công Ty Cổ Phần Moli Group

Employment Information

BIÊN TẬP VIÊN BEAUTY & FASHION

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Arts / Creative Design , Entertainment , TV / Newspaper / Editors
Experience 1 - 2 Years

Công ty TNHH Đầu tư Quốc Tế Hoàn Mỹ

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Moli Group

$ 5 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn Hưng Thịnh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Moli Group

$ 5 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO MAC VIỆT NAM

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Tài Việt (Vietstock.vn)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Moli Group

$ 5 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Moli Group

$ 5 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Moli Group

$ 5 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

KHAI PHU Investments And Migration

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh