About us

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN FBNC

Employment Information

Biên Tập Viên Nội Dung

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/07/2020
Industry TV / Newspaper / Editors
Experience 1 - 2 Years

Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống

$ 1 Tr - 2 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống

$ 5 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

TRANG HÀ

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG THÔNG TIN VIỆT NAM

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Quốc Tế Hoàn Mỹ

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Thinh Phat Marketing Corporation

$ Over 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT BERJAYA GIA THỊNH

$ 5 Tr - 5 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG THÔNG TIN VIỆT NAM

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh