About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ZENBOOKS

Employment Information

Biên tập viên sách dịch

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 13/02/2021
Industry Education /Training , Interpreter/ Translator , TV / Newspaper / Editors
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN ZENBOOKS

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH STRADEX VIỆT NAM

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản CEN Sài Gòn

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Đồng Hồ Hải Triều

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống

$ 3 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giải Trí Vietcom

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH SCJ TV Shopping

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH E-MART

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Saigon Trapaco - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh