About us

Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội

Employment Information

Biên Tập Viên Sách NXB Giáo Dục

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Education /Training , TV / Newspaper / Editors , Entry Level / Internship

Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

$ 12 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần IntelLife

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP TM & Truyền Thông Thời Đại

$ Competitive

  • Ha Noi

JELLYFISH Việt Nam

$ 1,5 Mil - 2,5 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CON ĐƯỜNG HOA NGỮ

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CON ĐƯỜNG HOA NGỮ

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Picenza Viet Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

$ Competitive

  • Ha Noi

JELLYFISH Việt Nam

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi