About us

Công ty TNHH Đầu tư Quốc Tế Hoàn Mỹ

Employment Information

Biên Tập Viên (Tiếng Anh)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 23/07/2020
Industry Marketing , Interpreter/ Translator , TV / Newspaper / Editors
Experience 1 Years

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG THÔNG TIN VIỆT NAM

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống

$ 1 Tr - 2 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống

$ 5 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

TRANG HÀ

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN FBNC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Thinh Phat Marketing Corporation

$ Over 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo NY

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Anh ngữ ULS Quốc tế

$ 11 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Úc

$ 5 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Giáo Dục Đại Trường Phát

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh