About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

Employment Information

Biên tập viên Toán và Tiếng Việt Tiểu học

Job level Entry Level
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Education /Training

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Mathnasium Việt Nam

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Trường Quốc tế Việt Nam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 6,5 Mil - 8,5 Mil VND

  • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ 3 Mil - 5 Mil VND

  • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

  • Ha Noi