About us

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Employment Information

Biên tập viên

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 18/12/2020
Industry TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 1 - 2 Years

Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống

$ 5 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ YOBE 365 VIỆT NAM

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống

$ 1 Tr - 2 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Đồng Hồ Hải Triều

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH UNIVERSE MEDIA VIETNAM

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH UNIVERSE MEDIA VIETNAM

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống

$ 4 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Thinh Phat Marketing Corporation

$ Over 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại MMD

$ Competitive

  • Ho Chi Minh