About us

Công Ty TNHH GBC-Engineers Việt Nam

Employment Information

BIM Coordinator – Engineering Design

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 25/07/2020
Industry Consulting , Architect , Civil / Construction
Experience 2 Years

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH GBC-Engineers Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Novaland Group

$ 18 Tr - 28 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Novaland Group

$ 18 Tr - 28 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH GBC-Engineers Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH GBC-Engineers Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CARA LIGHTING - Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng CARA

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH GBC-Engineers Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Home iQ - Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Home

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

First Alliances

$ 24,2 Tr - 28,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH GBC-Engineers Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh