language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

BIM Engineers (Architecture / Structure / MEP) - 10 vacancies

TOBIC Co., Ltd
Updated: 12/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Job description:

 • Apply BIM softwares (Revit, Archicad) to build 3D models (Architectural and Structural models) of construction projects from CAD, PDF, Point Cloud drawings.
 • Make movies and images of construction works with LUMION etc.
 • Apply BIM softwares (Naviswork, etc.) 4D to illustrate construction progress and to check collisions between structural components vs MEP.Or
 • Design MEP for construction works with Revit MEP, TFAS, REBRO etc.

Or

 • Design construction methods & temporary works for construction projects.

Or

 • Make Virtual Reality (VR) videos for construction/architecture projects

Mô tả công việc:

Ứng dụng phần mềm BIM (Revit, Archicad) để dựng mô hình 3D (mô hình Kiến Trúc và Kết Cấu) của các công trình xây dựng từ bản vẽ CAD, PDF, Point Cloud.

Làm phim, ảnh của các công trình xây dựng bằng phần mềm LUMION …

Ứng dụng phần mềm BIM (Naviswork,… ) 4D để làm diễn họa tiến độ thi công công trình và để kiểm tra va chạm giữa các cấu kiện kết cấu vs MEP…

 • Hoặc

Thiết kế MEP cho công trình xây dựng bằng Revit MEP, TFAS, REBRO…

 • Hoặc

Thiết kế biện pháp thi công & công trình tạm cho công trình xây dựng

 • Hoặc

Làm phim thực tế ảo mô phỏng cho công trình xây dựng

Job Requirement

(New graduates good at the required softwares can also apply)

Requirements:

 • Comprehension skills of original design drawings, architectural and structural drawings
 • Proficient at 1 of BIM softwares (Revit, Archicad, Naviswork, CAD, LUMION, REVIT MEP, TFAS, REBRO, etc.)
  Having experience of using Rhino-Grasshopher, Dynamo, Unity, Unreal Engine, etc. is a plus
 • Comprehension of 3D modeling
 • Graduation major in Constructions / Architectures / MEP related industries
  Or experience in making MEP + having knowledge of architecture and construction.
  Or experience in making VR videos for construction/architecture works
 • Experience / understanding of structure and construction process of Japan is an advantage.
 • Experience at construction sites in Japan is a plus
 • Using foreign language (English or Japanese) are preferable (but not required)
 • Teamwork ability

(Sinh viên mới tốt nghiệp thành thạo các phần mềm như yêu cầu trên cũng có thể ứng tuyển)

Yêu cầu:

 • Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ thiết kế ban đầu, bản vẽ kiến trúc và kết cấu
 • Sử dụng thành thạo 1 trong các phần mềm BIM (Revit, Archicad, Naviswork, CAD, LUMION, REVIT MEP, TFAS, REPRO...).
  Biết thêm Rhino-Grasshopher, Dynamo, Unity, Unreal Engine… là lợi thế
 • Am hiểu về dựng hình 3D
 • Tốt nghiệp ngành xây dựng / kiến trúc công trình / các ngành liên quan đến MEP
  Hoặc có kinh nghiệm làm thiết bị và đường ống + có kiến thức về kiến trúc và xây dựng.
  Hoặc có kinh nghiệm dựng video/ VR… cho các công trình xây dựng
 • Kinh nghiệm/hiểu biết về kết cấu cũng như quy trình xây dựng của Nhật là 1 lợi thế.
 • Kinh nghiệm thực tế tại các công trường xây dựng tại Nhật Bản là 1 lợi thế.
 • Sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật) sẽ được ưu tiên (không bắt buộc)
 • Khả năng làm việc nhóm

More Information

 • Degree: College
 • Age: 22 - 38
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 60 days
 • Working time: Mon - Fri (8:00 - 17:00)
 • Training opportunities:

  Opportunity to study and work in Japan.
  Cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản.

 • Benefit:

  The salary is negotiable (even over 1500$) based on your ability
  Lương có thể thương lượng theo năng lực (có thể vượt trên mức đề xuất)

Company Overview

TOBIC Co., Ltd

https://www.toda.co.jp/english/Company size: 25-99
TOBIC CO., LTD In order to meet the ever-increasing demand for outsourcing construction drawings with BIM software, from April 2019 Tobic Co,. Ltd was...Detail

BIM Engineers (Architecture / Structure / MEP) - 10 vacancies

TOBIC Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts