About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Bình Định] Nhân viên Xuất nhập khẩu_10 mil_Công ty Nhật

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Import / Export , Manufacturing / Process , Purchasing / Merchandising
Experience 2 - 5 Years

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Dinh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Dinh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Dinh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Dinh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Dinh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Dinh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Dinh

CÔNG TY TNHH XE MÁY ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Dinh

Công Ty CP Thực Phẩm Thiên Nhiên King Green

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Dinh

Tập đoàn Hưng Thịnh

$ Competitive

  • Binh Dinh