About us

N KID Group

Employment Information

[Bình Dương] Giám sát trung tâm tiNiWorld

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Sales / Business Development

Location

Suntory PepsiCo

$ Competitive

  • Binh Duong

Suntory PepsiCo

$ Competitive

  • Binh Duong | Tay Ninh

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Techgel

$ Under 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Binh Duong | Tra Vinh

CN Công Ty TNHH DV & TM MESA

$ 6,5 Tr - 8 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Fresh

$ 30 Tr - 50 Tr VND

  • Binh Duong

MegaCEO

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Binh Duong | Dong Nai

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

$ Under 25 Tr VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

$ 17 Tr - 25 Tr VND

  • Binh Duong

YOLA

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Binh Duong