language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

www.thp.com.vn

Tập đoàn chuyên về thức uống tốt cho sức khỏe hàng đầu Việt Nam, chúng tôi tự hào là môi trường:  * Có tốc độ tăng trưởng nhanh, liên tục & đều đặn hàng năm.  * Có mạng lưới nhà máy... Detail

Employment Information

[Bình Dương] - Graphic Producer Specialist

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Chuyên viên Thiết kế Đồ họa chịu trách nhiệm từ ý tưởng, phác thảo thiết kế, phát triển mỹ thuật đến thiết kế hoàn chỉnh đảm bảo phù hợp với các mục tiêu của nhãn hàng, công ty và chiến dịch truyền thông để thu hút người dùng trên các kênh kỹ thuật số của công ty và nhãn hàng, đồng thời hỗ trợ các hoạt động bảo vệ danh tiếng của THP theo chuyên môn/ Graphic Designer is responsible for the idea, design sketches, development of art complete design to ensure compliance with the objectives of the brand, company and media campaigns to attract people used on digital channels of company and brands, while supporting the activities of the THP protecting reputation.

- Lập kế hoạch làm việc để quản lí công việc thiết kế và kiểm soát thời gian dự án một cách chặt chẽ với các bộ phận liên quan/ Planning work to manage the design and project timeline control closely with relevant departments

- Thiết kế tất cả thể loại social content (forum, fanpage, YouTube, Facebook...) như giao diện website, cover, post facebook, banner flash, HTML5, animation gif, infographic, posters, popup quảng cáo, web banner, motion graphic… của nhãn hàng và công ty/ Design all social categories design (forum, fanpage, YouTube, Facebook ...) such as web interface, poster, fanpage, web banners, flash, infographic ... the brand and corporate.

- Phối hợp các các đối tác trung gian (agency, nhóm cộng tác viên…) trong và ngoài công ty tạo ra các bản thiết kế có nội dung phù hợp với yêu cầu cụ thể từng giai đoạn của nhãn hàng và công ty theo đúng tiến độ đã được duyệt/ Coordinating the intermediary partners (agency, collaborators ...) inside and outside the company that creates the content blueprint suit specific requirements at each stage of brand and company on track the approved level.

- Chỉnh sửa bản thiết kế theo yêu cầu của khách hàng nội bộ. Phối hợp cùng nhân viên Nội dung phát triển phác thảo ý tưởng cho các hình biếm họa và thiết kế/ Edit the design requested by internal customers. Coordinate with content executive developed the script outline content for design.

- Tìm kiếm thông tin và tham khảo xu hướng thiết kế của ngành, xu hướng thiết kế biếm họa trên mạng xã hội để áp dụng và điều chỉnh/ Search for information and reference design trends of the industry, trends design social caricature to apply and adjust

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành thiết kế đồ họa, tạo dáng công nghiệp, truyền thông đa phương tiện… hoặc tối thiểu 3 năm kinh nghiêm trong lĩnh vực thiết kế/ Bachelor's Degree required; Marketing, Design, Multimedia Degree preferred or at least 3 years of design experience.

- Vi tính văn phòng tốt, Tiếng Anh giao tiếp/ Good in computer skills, basic in English

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế/ At least 3 years of design experience.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm social design tại production house, agency là lợi thế/ At least 1 year experience working as social visual production at production house, agency preferred

- Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Acrobat, Illustrator (AI), rigging, animation…/ Proficient use of tools and design software such as Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Illustrator (AI), rigging, animation ...

- Có am hiểu các thể loại content cho social design, bao gồm web, fanpage, infographic, game, clip, icon… Biết vẽ 2D (story board) là lợi thế/ Knowledge of the social category for design content, including web, fanpage, infographic, games, clips, icons ... Know 2D (story board) is advantageous.

 - Có khả năng dựng model và vẽ texture tốt. Có khả năng làm 1 số video trailer ở mức độ cơ bản (cắt nối, sử dụng 1 số effect cơ bản…) / Capable of drawing up models and good texture. Able to 1 video trailer at the basic level (splicing, use one of the basic effect...)

 - Am hiểu về thiết kế, hiểu biết sâu sắc về màu và bố cục, có kiến thức về các công cụ digital/ Knowledge of design, deep understanding of color and composition, have knowledge of digital tools.

- Khả năng chịu áp lực cao trong công việc, có tinh thần làm việc độc lập và làm việc nhóm/ Ability to work under high pressure in work, working with independent spirit and teamwork

- Có khả năng làm việc tốt với các đối tác khác nhau/ Effective Communication to all levels

More Information

 • Experience: 2 - 5 Years

[Bình Dương] - Graphic Producer Specialist

Tan Hiep Phat Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Tan Hiep Phat Group

Employment Information

[Bình Dương] - Graphic Producer Specialist

Location