About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Bình Dương] Kế Toán Tổng Hợp - Giá Thành

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 13,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 08/07/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment , Manufacturing / Process
Experience 2 - 3 Years

Location

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 13 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHARM GROUP

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh

$ 12 Mil - 14 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong

Nanochem - Công ty TNHH Hóa công nghệ Nano

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại DIHAFO

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty Cổ Phần Vận Tải Bưu Chính Việt Nam (VINTRANS)

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Năng Lượng Đỉnh Việt

$ Competitive

  • Binh Duong