About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Bình Dương] Quản lý sản xuất tiếng Nhật - Ngành may/da

Job level Manager
Salary $ 23,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Manufacturing / Process , Textiles / Garments / Fashion , Quality Control (QA/QC)
Experience 2 - 5 Years

Location

Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Matsumura Electronics Industry Viet Nam

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 22 Mil - 24 Mil VND

  • Binh Duong

Ho Chi Minh Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 23 Mil - 35 Mil VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH FES VietNam

$ 6,2 Mil - 8 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Duong

Masan Consumer

$ Competitive

  • Binh Duong