language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Tan Hiep Phat Group

[Bình Dương] Sales Capability Manager

Tan Hiep Phat Group
Updated: 10/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance

Job Description

1. Thiết lập các chính sách, qui trình vận hành, biểu mẫu báo cáo cho đội ngũ quản lý Field Sales kênh GT, MT, SA và RTM.

To set up policies, operational procedures, reporting forms for GT, MT, SA and RTM Field Sales.

2. Kiểm soát và đánh giá hoạt động vận hành theo chính sách, qui trình, nhận diện ri ro và cảnh báo nhằm thúc đẩy các bộ phận liên quan hoàn thành mục tiêu nâng cao năng lực.

Control and evaluate operations in accordance with policies, procedures, risk identification and alerts to promote relevant departments to fulfill their capacity development objectives.

3. Xây dựng, triển khai và thực hiện các chương trình huấn luyện và các hoạt động Sales CAP, tổ chức huấn luyện nhằm phát triển năng lực.

Develop, implement training programs and Sales CAP activities, organize training for capacity development.

4. Chịu trách nhiệm về thành tích năng lực của đội ngũ bán hàng và đội ngũ quản lý bán hàng.

Responsible for the performance of the sales team.

5. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật và đề bạt Sales Team.

Rewards, Discipline and Sales Team Promotion.

Job Requirement

1.   Kiến thức, năng lực chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh. University graduation prioand above.

2.   Kinh nghiệm về đào tạo và phân tích kỹ năng mềm. Traing and analyze skill experience .

3.   Trên 03 năm kinh nghiệm về điều hành kinh doanh, hệ thống phân phối, quản lý thương mại FMCG, ưu tiên ngành nước giải khát. Minimum 5 years in FMCG sales operation Manager and distribution system trade management.

Giao tiếp tốt bằng tiếng anh, kỹ năng vi tính văn phòng/ Good command of English.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 35 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

Tan Hiep Phat Group

www.thp.com.vnCompany size: 4000
Được thành lập từ năm 1994 với tiền thân là nhà máy bia Bến Thành, trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển,  Tân Hiệp Phát  đã trở thành tập...Detail
Job tags / Skills: FMCG Trainig Programs

[Bình Dương] Sales Capability Manager

Tan Hiep Phat Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts