language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Tan Hiep Phat Group

[Binh Duong]- Talent Development Specialist

Tan Hiep Phat Group
Updated: 12/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Tham gia thiết lập, triển khai và duy trì hệ thống phát triển Nguồn quỹ tiềm năng để mở rộng nguồn quỹ tài năng cho Tập đoàn

 • Rà soát, đề xuất, chỉnh sửa chính sách/qui định/qui trình/hướng dẫn công việc/ chương trình và các công cụ liên quan đến quản lý Nguồn quỹ tiềm năng.
 • Lập kế hoạch và thực hiện truyền thông giới thiệu qui định/chính sách/qui trình quản lý Nguồn quỹ tiềm năng khi có cập nhật mới.
 • Tiếp nhận phản hồi, giải đáp vướng mắc của các phòng ban chức năng liên quan đến quy trình, quy định về quản lý Nguồn quỹ tiềm năng
 • Đưa ra cách thức theo dõi, giám sát tính hiệu lực của Quy trình Quản lý Nguồn quỹ tiềm năng và thực hiện theo dõi, giám sát.

Thiết kế, triển khai các chương trình phát triển cho nguồn quỹ tài năng

 • Đề xuất các chương trình phát triển cho nguồn quỹ tài năng dựa vào phân tích năng lực hiện trạng và mục tiêu chiến lược phát triển con người.
 • Tham gia thiết kế các chương trình, tài liệu, công cụ phục vụ cho việc phát triển năng lực của nhóm tài năng.
 • Theo dõi tiến độ kết quả/ đo lường/ báo cáo kết quả/ hiệu quả triển khai các chương trình phát triển Nguồn quỹ tiềm năng, phát triển kế thừa; đề xuất những giải pháp nâng cáo tính hiệu quả của các chương trình.
 • Quản lý các bộ năng lực yêu cầu của Tập đoàn;Theo dõi, ghi nhận các điểm ứng dụng chưa hiệu quả các bộ năng lực yêu cầu của các đối tượng và đề xuất các giải pháp nâng cao tính hiệu quả ứng dụng.
 • Tham gia biên soạn bổ sung, cập nhật, chỉnh sửa các nội dung yêu cầu năng lực khi có yêu cầu.
 • Tham gia thiết lập mục tiêu Learning & Growth trong ngắn hạn và dài hạn.
 • Tham gia các dự án/chương trình của công ty/ khối HR/ phòng khi được phân công.

Job Requirement

- Có 2 năm kinh nghiệm mảng L&D

- Tiếng Anh thành thạo

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Tan Hiep Phat Group

www.thp.com.vnCompany size: 4000
Tập đoàn chuyên về thức uống tốt cho sức khỏe hàng đầu Việt Nam, chúng tôi tự hào là môi trường:  * Có tốc độ tăng trưởng nhanh, liên tục & đều đặn...Detail

[Binh Duong]- Talent Development Specialist

Tan Hiep Phat Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts