language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[Binh Duong, VSIP 2] Kỹ Sư SMT Không Cần Kinh Nghiệm

HRnavi Joint Stock Company
Updated: 22/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Phụ trách bảo trì thiết bị.
- Cải tiến hiện trường sản xuất.
- Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh.
- Phân tích hàng hư và đưa ra biện pháp Phòng ngừa.
- Đào tạo và hỗ trợ công nhân.
- Làm hướng dẫn thao tác.
- Hỗ trợ cho quản lý.
- Những công việc khác theo sự yêu cầu của quản lý.
- Làm việc theo ca (6:00AM - 2:PM, 2:00PM - 10:0 PM, 10:00PM - 6:00AM, xoay ca theo tuần).

Job Requirement

- Nam. Dưới 30 tuổi.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến điện-điện tử, cơ khí...
- Tiếng anh giao tiếp cơ bản.
- Kĩ năng vi tính: Word, Excel, Powerpoint....
- Các kĩ năng khác: Giải quyết vấn đề, làm việc nhóm...

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 23 - 30
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

HRnavi Joint Stock Company

http://hrnavi.com/
HRnavi is the recruitment support service of iGlocal Resource which has at its core a focus on local talent. As an affiliated group member with the...Detail

Similar jobs

[Binh Duong, VSIP 2] Kỹ Sư SMT Không Cần Kinh Nghiệm

HRnavi Joint Stock Company

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts