language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Bình Tân _ Data Analyst _ Nhân viên phân tích số liệu _ ID12702TV

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Updated: 15/04/2019

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 1 - 3 Years

  Salary: -

 • Industry: Others

  Deadline to apply: 14/05/2019

Benefits

 • Incentive bonus

Job Description

**NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH SỐ LIỆU TỔNG HỢP

Địa điểm làm việc: KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q.Bình Tân ( có xe đưa rước từ hồ Con Rùa => KCN Tân Tạo )

Sản phẩm: điện thoại

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h ( thứ 7 làm nửa buổi )

Tóm tắt yêu cầu công việc:
1. Yêu cầu các phòng ban xây dựng các chuẩn mực số liệu sơ cấp tối thiểu và nâng cao
2. Hệ thống hóa báo cáo các loại tuần/ tháng/ quý/ năm các cấp toàn Công ty
3. Giám sát thu thập số liệu, thực hiện báo cáo của các phòng ban, đảm bảo an toàn số liệu
4. Giám sát thực hiện kế hoạch và Báo cáo tổng hợp cho Giám đốc

Trách nhiệm
1. Yêu cầu các phòng ban xây dựng các chuẩn mực số liệu sơ cấp và công tác thống kê

- Yêu cầu xây dựng chuẩn mực bán hàng, cơ sở dữ liệu khách hàng của sale
- Yêu cầu xây dựng chuẩn mực chia kho, điều phối hàng giữa các kho, cơ sở số liệu kho & DOA
- Yêu cầu xây dựng các chuẩn mực giao nhận, cơ sở số liệu Logistics & XNK
- Yêu cầu xây dựng chuẩn mực phát triển nguồn nhân lực, cơ sở số liệu HC-NS
- Yêu cầu xây dựng cơ sở số liệu IT, yêu cầu về an ninh, ổn định, an toàn mạng
- Kiểm soát mọi sự thay đổi định dạng cơ sở số liệu sơ cấp
- Thực hiện thu thập và thống kế số liệu hoạt động kinh doanh như bán hàng, thị trường, xnk, đơn hàng,
vv….
- Xây dựng và triển khải hệ thống phân tích số liệu, thu thập số liệu nhằm đáp ứng nhu cầu phân tích kinh
doanh
2. Hệ thống hóa báo cáo các loại tuần/ tháng/ quý/ năm các cấp toàn Công ty
- Yêu cầu các phòng ban xây dựng chế độ báo cáo định kỳ, theo mẫu chuẩn
- Xây dựng các mẫu báo cáo phân tích và so sánh hoạt động kinh doanh, thị trường, vv…
- Giám sát việc thay đổi mẫu báo cáo, các phòng ban không được tự ý thay đổi mẫu chuẩn ban hành.
- Là đầu mối nhận mọi báo cáo các loại của các phòng ban, xác nhận đã xem xét
- Phân tích báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng quý, năm và đưa ra các ý kiến cảnh báo
- Kiến nghị điều chỉnh các sai lệch số liệu, báo cáo Ban Giám đốc (nếu cần)
- Qui định thời gian lưu cho từng loại số liệu, loại báo cáo (dạng file hoặc bản cứng)
3. Giám sát thu thập số liệu, thực hiện báo cáo của các phòng ban, đảm bảo an toàn số liệu
- Xây dựng hệ thống số liệu có thể đối chiếu, so sánh
- Tham gia thực hiện công việc kiểm soát các số liệu, phân tích tỷ lệ, tính hiệu quả của bán hàng.
- Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, của từng bộ phận phòng ban dựa trên kỹ thuật
thống kê
- Chịu trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của các số liệu để có sự điều chỉnh kịp thời
- Tìm kiếm các mối quan hệ tương quan, tương khắc, xu hướng, vv… trong hệ thống dữ liệu
- Đối chiếu và làm sạch số liệu
- Chịu trách nhiệm khi không phát hiện xảy ra sai sót số liệu của các phòng ban
- Đưa ra chính sách an toàn số liệu cho các phòng ban, thực hiện backup trên máy chủ IT
- Ghi nhận các lỗi số liệu phát sinh, cải tiến số liệu thu thập, cải tiến nội dung, cách thức báo cáo
4. Giám sát thực hiện kế hoạch và Báo cáo tổng hợp cho Giám đốc
- Tham gia thực hiện xây dựng kế hoạch doanh thu, chi phí, kế hoạch… do cấp trên giao
- Giám sát việc thực hiện theo kế hoạch của các phòng ban
- Phối hợp kiểm chứng số liệu, báo cáo kế hoạch của các phòng ban
- Lập báo cáo phân tích tổng hợp và đề xuất các quyết định điều hành cho Ban Giám đốc
- Ghi nhận sự không phù hợp, kiến nghị khắc phục, cải tiến có kế hoạch
- Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả về doanh thu để phục vụ báo cáo quản trị
- Các công việc do Trưởng phòng giao phó
- Điều chỉnh nội dung và chế độ báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Job Requirement

* Must have:
- Education:
College degree in Business Administration, Accounting, Auditing, Statistics.... related industries.
- Expertise: Knowledge of excel, access, ERP, CRM, BI, database (eg SQL), report design (XML)
- Previous studies in statistics, econometrics, database administration
- Computer: Diploma B or above
- Experience: 1 year experience at the same position.
- Language: English ( Intermediate Level - TOEIC 550) - Because sometimes meeting with the partner in English (listen & understand - no need to say). 100% communicate in Vietnamese internally
2. Skills required:
- Organizing management according to plan.
- Communication and social skills.
- Training and presentations.
Character
Honest
Have a sense of responsibility
Exactly
Fun, sociable

----------------------------------------------------------------------------------------------------Benefits&allowance

- Quarterly bonus (2 months salary if over 90% KPI)

- 13th month salary  

- All Healthy Insurance, Social Insurance, Accident Insurance...will follow Vietnamese Law.

-12 days paid leave

- Company Party, Birthday Party, Company Trip.

- Review salary (once a year).

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

https://www.reeracoen.com.vn/
REERACOEN VIETNAM là một chi nhánh của Neo Career – Công ty tư vấn tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Nhật Bản được điều hành bởi đội ngũ tư vấn tuyển dụng...Detail

Bình Tân _ Data Analyst _ Nhân viên phân tích số liệu _ ID12702TV

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts