About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Bình Tân] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT (công ty sản xuất)_Upto 1000 usd

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 700 - 1.000 USD
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Executive management , Human Resources , Interpreter/ Translator
Experience 2 - 5 Years

Location

Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Saigon Trapaco - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 23 Mil - 32 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 11 Mil - 13,2 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 22 Mil - 28,6 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HCM Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 18 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh