About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Bình Tân, HCM] - Biên phiên dịch tiếng Nhật

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 07/06/2022
Industry Interpreter/ Translator
Experience 3 - 5 Years

Location

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Saigon Trapaco - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 23 Mil - 32 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HCM Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 18 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 11 Mil - 13,2 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ho Chi Minh