About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Bình Tân, TPHCM] Phiên dịch sản xuất tiếng Nhật

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 700 - 1.000 USD
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Interpreter/ Translator
Experience 3 - 5 Years

Location

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 11 Mil - 13,2 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 13,2 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Dong Nai | Ho Chi Minh

Saigon Trapaco - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh