language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Bình Thạnh _ Kỹ sư Back-end (cakePHP/PHP/Java) _ 15504TH

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Updated: 21/05/2019

Employment Information

Job Description

Kỹ sư back-end

Sản phẩm của họ là Công cụ bấm nút, công cụ phanh bấm.
Công việc chủ yếu là phát triển hệ thống web để xử lý đơn đặt hàng của khách hàng

- Phát triển hệ thống đặt hàng cho đơn hàng trong nước
- Phát triển ứng dụng iOS (Android)
- Hệ thống web (Trích dẫn yêu cầu → máy chủ → xử lý đơn hàng)

Job Requirement

- Ý mong muốn đạt được mục tiêu
- Có thể tự suy nghĩ và hành động độc lập
Ưu tiên: 
- Kinh nghiệm lập trình (Ứng dụng Android)
- Có kinh nghiệm sử dụng Cake PHP / PHP / Java
 

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 22 - 28
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

https://www.reeracoen.com.vn/
REERACOEN VIETNAM là một chi nhánh của Neo Career – Công ty tư vấn tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Nhật Bản được điều hành bởi đội ngũ tư vấn tuyển dụng...Detail

Bình Thạnh _ Kỹ sư Back-end (cakePHP/PHP/Java) _ 15504TH

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts