About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Bình Thạnh] Nhân viên kinh doanh tiếng Anh và Nhật

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 14,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY TNHH N2 VIỆT NAM

$ 7 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Mil - 17,6 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Under 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 16 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ Under 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Full Union Technology Việt Nam

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAIHO

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Over 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ 11 Mil - 44 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ MSIG Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh