About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTA TEK

Employment Information

Blockchain Developer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 800 - 1.500 USD
Deadline to apply 28/02/2021
Industry IT - Software , Others
Experience 1 - 5 Years

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 15,4 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 15 Tr - 28 Tr VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm Real

$ 12 Tr - 19 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Nationwide

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTA TEK

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VANTIX

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTA TEK

$ 12 Tr - 35 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTA TEK

$ 20 Tr - 35 Tr VND

  • Ha Noi