language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Brewing Operator

ANHEUSER-BUSCH INBEV Viernam Co.ltd
Updated: 20/06/2018

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Training & Development
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1- Kiểm soát các thông số trong quá trình lên men, thực hiện CIP thiết bị theo tần suất qui định. Kiểm soát nguyên vật liệu / hóa chất liên quan..

- Thực hiện đúng các yêu cầu về vận hành, bảo dưỡng, các công việc lấy mẫu, đo mẫu sản phẩm trong qui trình sản xuất. Bảo đảm sản phẩm phải đạt tất cả các tiêu chuẩn về chất lượng trước khi chuyển qua khâu kế tiếp.

- Trực Theo dõi, ghi nhận và báo cáo kịp thời, đầy đủ các sự cố về chất lượng, hư hỏng máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất lên giám sát sản xuất. Xử lý kịp thời các sự cố máy móc thiết bị trong phạm vi cho phép. Báo cáo đầy đủ các sự cố này lên cấp trên.

- Thực hiện đúng qui trình vệ sinh, tiệt trùng máy móc thiết bị (CIP), vệ sinh phân xưởng sản xuất, giữ vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân bảo đảm tuân thủ đúng theo yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực Ghi chép đầy đủ các thông số chỉ tiêu trong quá trình sản xuất theo yêu cầu trong hướng dẫn công việc.

2- Đề xuất cải tiến qui trình và sản phẩm

- Tham gia đề xuất sáng kiến trong việc nâng cao chất lượng sản phấm, nâng cao hiệu suất, cải tiến, tối ưu hóa qui trình sản xuất, an toàn, vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường.

3- Theo Tuân thủ các qui định và hướng dẫn của cấp trên

- Thực hiện đúng các hướng dẫn, các yêu cầu về an toàn trong vận hành, đảm bảo nhà xưởng, khu vực làm việc sạch sẽ, gọn gang.

- Làm việc với tác phong công nghiệp, tuân thủ triệt để nôi qui kỷ luật của công ty.

- Tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện được yêu cầu.

4- Áp dụng chương trình VPO để nâng cao hiệu quả sản xuất trong nhà máy

- Thực hiện đầy đủ các qui định và hướng dẫn của 5S.

- Tham gia đầy đủ các các buổi họp hằng ca.

- Cập nhật kết quả trong ca

- Thực hiện giải quyết sự cố trong ca theo qui trình hiện hành.

- Decision making & Authorities

1- Vận hành các hệ thống máy móc, thiết bị trong phạm vi cho phép theo đúng quy trình hướng dẫn

2- Đề xuất những ý kiến cải tiến máy móc, thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng sản phấm.

3- Được tiếp nhận và trao đổi thông tin trong bộ phận.

Job Requirement

1. Trung Cấp & Cao Đẳng chuyên ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Hóa Học, Công Nghệ Sinh Học

2. Làm 3 ca

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: 23 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

ANHEUSER-BUSCH INBEV Viernam Co.ltd

http://www.ab-inbev.com/Company size: 160
Head Office: 09th Floor, Agrex Building, No.58, Vo Van Tan Street, District 03, HCMC VSIP Brewery: No. 2, Street 28, VSIP II-A Industrial Park, Tan Uyen...Detail

Brewing Operator

ANHEUSER-BUSCH INBEV Viernam Co.ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts