About us

CÔNG TY TNHH AZOOM VIETNAM INC.

Employment Information

BrSE - Kỹ Sư Cầu Nối

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 01/02/2021
Industry Telecommunications , Interpreter/ Translator , IT - Software
Experience 1 - 5 Years

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Luvina

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH Đầu tư xây dựng KHL E&C Việt Nam

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ NAM ANH

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 44 Mil - 50,6 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Xây dựng SCG

$ 9 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH FREYSSINET VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi