About us

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

Employment Information

Budget Control

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 15,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 10/11/2020
Industry Law / Legal Services , Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment

Representative Office of Kimson Limited

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Onpoint

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

LookKool by Central Retail Vietnam

$ 25 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Big C Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Centrail Retail in Vietnam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Lộc Trời

$ 17,6 Tr - 30,8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Chế Tạo Máy Dược Phẩm Tiến Tuấn

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Suntory PepsiCo

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh