About us

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tek Experts

Employment Information

Business Analyst

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 700 - 1.200 USD
Deadline to apply 13/11/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 3 - 10 Years

Công ty TNHH triển khai hệ thống phần mềm VINSOFTWARE

$ 22 Tr - 44 Tr VND

 • Ha Noi

BellSystem24-Hoa Sao

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

C ÔNG TY CỔ PHẦN DATABAY

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 10 Tr - 16 Tr VND

 • Ha Noi

C ÔNG TY CỔ PHẦN DATABAY

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS

$ Competitive

 • Ha Noi

Mobicast

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS

$ Competitive

 • Ha Noi