language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Business Development Manager

First Alliances
Updated: 21/05/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Business Expense

Job Description

- Lập kế hoạch và triển khai thực các kế hoạch hoạt động kinh đoanh, đồng thời huấn luyện và đào tạo đội ngũ Kinh doanh để giúp (các) văn phòng Tổng Đại lý đạt được chỉ tiêu kinh doanh và chỉ số đo lượng hiệu quả công việc.

- Sử dụng cấu trúc MAPA để phân tích số liệu kinh doanh và thúc đẩy thực hiện các hoạt động phù hợp về tuyển dụng/ kinh doanh của nhóm hoặc của (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công.

- Hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ các quy tắc, quy định về Đạo đức nghề nghiệp, quy trình xử lý Khiếu nại của khách hàng, Chính sách bảo mật của khách hàng và các hướng dẫn khác của Công ty.

- Hỗ trợ các quy trình giao dịch bảo hiểm, ứng dụng vận hành và giải quyết các khiếu nại từ đối tác chính của văn phòng Tổng đại lý được phân công.

- CHỉ đạo và kiểm soát việc tuyển dụng và đào tạo đội ngũ tư vấn viên mới với những tiêu chuẩn năng lực phù hợp với quy định của Công ty.

- Hiểu rõ và có khả năng thực hiện những nội dung như BOP, GP, OB…

- Thực hiện các cuộc họp 1-1 với các Giám đốc Tổng Đại lý/ Trưởng ban/ nhóm để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt trong nhóm hoặc đối tác chính của văn phòng Tổng Đại lý bao gồm Giám đốc Tổng đại lý, nhóm giao dịch bảo hiểm, đội ngũ nhân viên và quản lý của văn phòng .

- Có khả năng động viên, truyền cảm hứng cho các đối tác thông qua các Chương trình thi đua, các hoạt động nội bộ.

- Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý.

Job Requirement

- 2-3 năm kinh nghiệm quản lý team.

- Có kiến thức về sales, marketing, đặc biệt kiến thức về Tài chính - Bảo hiểm là lợi thế.

- Có khả năng thuyết trình, giao tiếp và thuyết phục với khách hàng cũng như tập thể.

- Kỹ năng quản lý, lâp kế hoạch.

- Kỹ năng giải quyết nhanh, chính xác.

- Có trách nhiệm với tập thể.

- Làm việc tại Bình Thuận.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

First Alliances

https://www.careers.fa.net.vn/Company size: 100-499
Established in 1998, First Alliances is the most well-known as the leading HR consultancy in Viet Nam. We are proud to be the pioneer and constantly...Detail

People who applied to this job also applied to:

Business Development Manager

First Alliances

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts