About us

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG THÔNG TIN VIỆT NAM

Employment Information

Business Development

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 09/07/2021
Industry Sales / Business Development , Online Marketing , Executive management

Công Ty Cổ Phần VCCORP

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup

$ 5 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

DIENTHOAIGIAKHO.VN

$ 8,8 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG

$ 14 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG

$ 14 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Agency

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ADIGIT

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

RHENUS LOGISTICS LTD,.

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH SX TM CN NHỰA Á CHÂU

$ 15 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh