language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Business Insights Executive / Nhân Viên Phân Tích Kinh Doanh

Zuellig Pharma Viet Nam
Updated: 22/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Purpose of Position

 • Support Sales Department in sales analytics and reports

Responsibilities

 • Prepare data for Business Review between ZPV & PRN.
 • Database management
 • Data validation
 • Reports (Scorecard, Productivity, Active Customer, Agent evaluation)
 • Report automation and tool development for BI team & Sales dept.
 • Automate & design report provided to PRN.
 • Calculate Incentive & Sales contest for Sales Staff
 • Coordinate with IT to set up routine sales report for Sales Staff upon request.
 • Provide data & analysis support to BD Team & other depts.
 • Provide report upon Sales Manager, BUMs, DSS request.
 • Additional new BI tasks as sales team’s developing

------------------------------------

Mục đích của công việc

 • Hỗ Trợ phân tích và cung cấp báo cáo cho phòng kinh doanh

Trách nhiệm

 • Cung cấp các số liệu cho những cuộc họp giữa nhà sản xuất và Phòng kinh doanh của ZPV
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu
 • Chịu trách nhiệm trong các báo cáo liên quan đến (Doanh số, năng suất làm việc của nhân viên Tư Vấn Kinh Doanh, số khách hàng, đánh giá tiêu chí của đại lý)
 • Tự động hóa báo cáo và phát triển công cụ cho team BI và phòng kinh doanh
 • Thiết kế và tự động hóa báo cáo theo yêu cầu của Nhà sản xuất
 • Tính cơ cấu thưởng theo doanh số và các chương trình thi đua cho nhân viên Tư Vấn Kinh Doanh
 • Phối hợp với bộ phận IT cung cấp các báo cáo cho nhân viên phòng kinh doanh theo yêu cầu
 • Cung cấp dữ liệu và hỗ trợ phân tích cho phòng BD & các phòng ban khác.
 • Cung cấp báo cáo cho những cấp quản lý kinh doanh khi có yêu cầu
 • Sẵn sàng cho những công việc mới phát sinh cùng với sự phát triển của phòng kinh doanh

Job Requirement

Education & Qualification

 • University  graduate

Working Experience

 • 1 - 2 years or  above

Skill

 • Good knowledge & skills in Computer Science.
 • Inter-personal communication
 • Logical thinking and analytical ability
 • English language is a plus

Other Specific Requirements

 • Good appearance, tidiness, punctuality, carefulness, attention to details, imposing good impression.
 • Capable of information collection &  analysis, pro-active, confidential, especially with regard to Company policies &  resources

Our benefit including:

 • 13th month salary guarantee
 • Performance bonus/ Incentive scheme applied for commercial function
 • 18 annual leaves 
 • Healthcare insurance for you and your children
 • Working time: Mon-Fri, 8AM – 5:30PM (1.5 hour break)
 • Others: follow company policy (team building, company trip, internal training,…)
 • Location: District 1 or Tan Tao Warehouse

--------------------------------------

Trình độ học vấn & Bằng cấp

 • Tốt nghiệp đại học

Kinh nghiệm làm việc

 •  1 - 2 năm kinh nghiệm trở lên

Kỹ năng

 • Có kiến thức và kỹ năng tin học tốt
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Tư duy logic và khả năng phân tích tốt
 • Kỹ năng tiếng Anh tốt

Những yêu cầu đặc biệt khác

 • Kỹ năng thuyết trình tốt, sự gọn gàng, nghiêm chỉnh giờ giấc, cẩn thận, tạo ấn tượng tốt với mọi người
 • Có khả năng chọn lọc thông tin và phân tích, hiểu biết linh hoạt, cẩn mật, đặc biệt những vấn đề liên quan đến chính sách công ty

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Zuellig Pharma Viet Nam

www.zuelligpharma.com

Zuellig Pharma is a leading company in providing logistics services for healthcare products in Asia Pacific.

Business Insights Executive / Nhân Viên Phân Tích Kinh Doanh

Zuellig Pharma Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts