language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Big C Việt Nam

Buyer Assistant - FMCG

Big C Việt Nam
Updated: 15/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

* Chuẩn bị các tài liệu tham khảo
- Hoàn thiện việc hỗ trợ tìm kiếm nhà cung cấp hoặc sản phẩm mới
- Kiểm tra các tài liệu tham khảo trước khi gửi đến các bộ phận liên quan
- Đảm bảo các phản hồi được hoàn thiện và ký kết
- Phân loại và hoàn thiện tài liệu
* Quản lý các tài liệu thông tin cơ bản
- Thu thập thông tin liên quan đến sản phẩm mới
- Đổi chỗ các sản phẩm có ý định thay thế
- Cập nhật thông tin lượng sản phẩm còn
- Tìm kiếm thông tin về các mặt hàng hiện hành trong tài liệu thông tin cơ sở
* Nắm giữ các tài liệu hành chính
- Soạn thảo và hoàn thiện thư, thư điện tử và các tài liệu khác theo yêu cầu
- Lưu trữ và quản lý tài liệu
- Gửi thông tin ghi chú tới cửa hàng

Job Requirement

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trợ lý thu mua trong Retail, FMCG
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Kỹ năng văn phòng: Word, Excel, Powerpoint thành thạo.
- Thái độ: Nghiêm túc, tổ chức công việc tốt

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Big C Việt Nam

www.bigc.vnCompany size: 9000
Established in Vietnam in July 2011, Central Group Vietnam is a member of Central Group, one of the leading retailers in the region. With our sustainable...Detail

Buyer Assistant - FMCG

Big C Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts