language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

C&B Executive

Capella D1 Corporation
Updated: 18/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

A. Mô tả công việc:

Phụ trách về Lương bổng và phúc lợi của nhân viên:

· Hoàn thành chính xác và kịp thời bảng Lương hàng tháng cho nhân viên

· Làm bảng báo cáo đối chiếu hàng tháng về Lương bổng để phân rõ sự khác biệt

· Thực hiện việc trả Lương hàng tháng và công tác với phòng tài chính để đảm bảo số tiền Lương trả cho nhân viên chính xác và đúng thời gian vào cuối mỗi tháng

· Trình bày báo cáo hàng tháng (nhân lực / báo cáo số lượng nhân viên hàng tháng) cho phòng Phúc lợi và bồi thường thiệt hại

· Quản lý và báo cáo khác liên quan đến nhân lực bất kì khi nào yêu cầu

· Làm báo cáo về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và báo cáo lao động về các tài sản đươc giao theo Luật yêu cầu

· Liên lạc với các cơ quan y tế, xã hội và cơ quan lao động về việc cung cấp sổ lao động, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho nhân viên theo luật Lao Động

· Theo dõi ngày nghỉ ốm, nghỉ thai sản, xin thôi việc rồi chuẩn bị trả Lương đúng hạn theo chính sách, thủ tục của công ty và Luật Lao Động

Phụ trách thôi việc của nhân viên

· Nhận đầy đủ thông tin của nhân viên xin thôi việc từ các phòng ban

· Thông báo cho toàn thể nhân viên và hoàn thiện giấy tờ cần thiết và trả lương còn lại của nhân viên

· Chuẩn bị các quyết định và thanh toán cuối cung, các tài liệu liên quan cho nhân viên xin nghỉ việc

· Hoàn thành thủ tục thuyên chuyển sổ bảo hiểm cho nhân viên xin nghỉ việc đúng thời hạn

Thuế thu nhập cá nhân

· Đăng ký Mã số thuế cho nhân viên theo yêu cầu

Việc khác

· Theo dõi và ghi chép lại cấu trúc lương của nhân viên mới

· Hỗ trợ làm khảo sát mức lương hàng năm

· Cập nhập và ghi chép đánh giá công việc cho tất cả vị trí trong công ty

· Cập nhật, đăng ký báo cáo thay đổi/ được yêu cầu bởi Phòng Lao Động.

· Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến nhân sự, sự kiện của công ty hay các yêu cầu được giao

B. Job scope: In charge of employees’ compensation and benefit:

Complete monthly payroll for associates accurately and timely;

· Make monthly reconciliation report on total compensations to clarify the difference.

· Execute monthly payroll and coordinate with Finance to ensure timely and accuracy remittance for employees at the end of every month;

· Submit monthly report (manpower/monthly headcount report) to Compensation & Benefit

· Making the report of unemployment, social and health insurance reports, accident insurance reports and labor reports for assigned properties as Laws required;

· Manager or other report related to manpower whenever required.

· Contact social, health offices and labor authorities on providing labor book, social insurance book and health insurance card for employees as per Labor Laws.

· Following the sickness leave, maternity leave, resignation then prepare the payment on time based on Company policies, procedure and as Labor Laws.

In charge of employees’ termination:

· Receiving the finished information of employees’ termination from departments;

· Announcing to the employees and implementing all necessary documents and actions to pay employees’ remaining benefits;

· Prepare decisions and final payments for resigned associates and related documents for them;

· Complete the transferring procedure Social Insurance Book for leaving staffs on time.

Personal Income Tax:

· Register Tax code for employees as required;

Others:

· Follow up and record the new hires’ compensation structure;

· Assist to make annual salary survey;

· Update and record the job evaluation for all jobs in company;

· Register for the changes/requirement reports to the Service Labor, Invalid and Social Affairs;

· Assist all activities related to HR or company events or any requests as assigned.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
 • Từ 2 năm kinh nghiệm về C&B
 • Siêng năng, chăm chỉ, trung thực.
 • Chịu được áp lực tốt trong công việc.

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Capella D1 Corporation

www.capellaholdings.vnCompany size: 500 -1000
Capella D1 Corporation is one of company member of Capella Holdings, with its main business is F&B Hospitality, which owns well-known brands including...Detail

People who applied to this job also applied to:

C&B Executive

Capella D1 Corporation

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts