About us

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ CITIGYM

Employment Information

C&B Executive

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 18/02/2023
Industry Human Resources
Experience 2 - 5 Years

Công ty TNHH Onpoint

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Concung.com - Con Cung Joint Stock Company

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DI VINA

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHIÊN

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Bamboo Capital Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Nova FnB Company

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh