About us

CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHIÊN

Employment Information

C&B Specialist

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2023
Industry Retail / Wholesale , Food & Beverage (F&B) , Human Resources
Experience 2 - 3 Years

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DI VINA

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Bamboo Capital Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Nova FnB Company

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Concung.com - Con Cung Joint Stock Company

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ CITIGYM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh