About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Cái Mép] Kế toán viên

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 14,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 2 - 5 Years

Location

Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Under 14 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Dongjin Global Co., Ltd

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Synergy

$ Competitive

  • Ba Ria-VT | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Synergy

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

CÔNG TY TNHH TÔN POMINA

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty CP Du lịch và Tiếp Thị GTVT Việt Nam- Vietravel

$ Competitive

  • Ba Ria-VT