About us

Công Ty TNHH BEST Logistics Technology (Việt Nam)

Employment Information

Call Center - Chuyển Phát Nhanh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 19/08/2021
Industry Customer Service
Experience 0 - 1 Years

Công ty TNHH IN DI CO

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Vietnam Concentrix Services Company Limited

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

KOVA Trading – KOVA Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn Hưng Thịnh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Vietnam Concentrix Services Company Limited

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Toyota Financial Services Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ Over 21 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh