About us

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Nhuận Tín

Employment Information

Call Center

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 18/08/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Customer Service

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ I K O N Việt Nam

$ Over 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 6 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Gofingo Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Giải Pháp Kinh Doanh Nền Tảng

$ 16 Tr - 23 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ 13 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH STYLE SPACE

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH AB BEAUTY WORLD

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Mathnasium Việt Nam

$ 5 Tr - 7 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 35 Tr - 50 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh