About us

BIM Group

Employment Information

Campaign Leader

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 24/02/2021
Industry Online Marketing , Advertising / PR / Communications , Marketing

Công Ty CP Chứng Khoán MB

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY NHẬT BẢN TẠI NỘI THÀNH HÀ NỘI

$ 17,6 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ha Noi

J-Job Recruitment Network

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Quản lý Y tế Blue Ocean (BOHC)

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CELA DETOX VIỆT NAM

$ Over 10 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH NEWMOM

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TAJ VIỆT NAM

$ Over 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi