About us

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TĐ

Employment Information

Cán bộ ban Giải phóng mặt bằng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 17/11/2020
Industry Architect , Civil / Construction
Experience 3 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko

$ 14 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Tài Tâm

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam

$ 6 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CP HGA01

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN HGA 01

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi | Bac Ninh | Bac Giang

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

$ Competitive

  • Ha Noi