VIETCOMBANK - NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Cán Bộ Chuyên Trách Công Đoàn Ban Kiểm Tra

VIETCOMBANK - NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Location

Ha Noi

job_map_no_coordinates
 • Salary

  Competitive

 • Experience

  Over 2 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  05/02/2023

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

- Nhận hồ sơ đến hết ngày 05/02/2023.

- Tuyển dụng 01 chỉ tiêu.

- Ứng viên đạt tiêu chuẩn, điều kiện sẽ tham gia 01 vòng phỏng vấn.

I. Mô tả công việc:

1. Thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Hướng dẫn thực hiện điều lệ Công đoàn, phối hợp với UBKT Công đoàn thực hiện kiểm tra thi hành Điều lệ Công đoàn. Hướng dẫn, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định của BCH, BTV về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo cán bộ; tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn các cấp.
b) Xây dựng kế hoạch, chương trình, triển khai công tác kiểm tra Công đoàn do Công đoàn VCB, Công đoàn Ngân hàng Việt nam yêu cầu.
c) Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, đưa ra những đề xuất hợp lý điều chỉnh quan hệ lao động, trình Chủ tịch Công đoàn và Ban lãnh đạo xem xét.
d) Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ; chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.
e) Công tác báo cáo: Báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch Công đoàn và Ban lãnh đạo VCB.
f) Giải quyết đơn thư, khiếu nại và các các công việc có liên quan; tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định có liên quan đến công tác tổ chức, kiểm tra.
g) Phụ trách các Công đoàn cơ sở về công tác tổ chức và kiểm tra công đoàn theo phân công.
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác:
a) Hỗ trợ các Ban nghiệp vụ của Công đoàn VCB trong các Hội nghị, Hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, công tác kiểm tra Công đoàn.
b) Tham gia các đoàn công tác liên quan đến công tác kiểm tra.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao

Job Requirement

II. Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành Luật, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Chính trị học, Quan hệ lao động của các trường Đại học Công lập tại Việt Nam; hệ liên kết của các trường Đại học công lập tại Việt Nam với các trường Đại học nước ngoài/các trường Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các Trường Đại học nước ngoài;
VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ đối với ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm. 
Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (hoặc tương đương) trở lên.
2. Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm công tác Đoàn thể, ưu tiên cán bộ công tác Đoàn thể tại các tổ chức Đoàn thể chính trị có quy mô tương đương VCB.
3. Kỹ năng: kỹ năng báo cáo, làm việc nhóm, khả năng xử lý tình huống, phân tích/tổng hợp, tư duy logic.
4. Độ tuổi: Không quá 40 tuổi đến thời điểm nộp hồ sơ.
5. Ưu tiên: ứng viên có kinh nghiệm làm việc về chế độ chính sách lao động ngành ngân hàng, kiểm tra – giám sát.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 24 - 40
 • Salary: Competitive
Save job Email me similar jobs Report job

Report job