About us

Trường Đại Học Đông Á - Đà Nẵng

Employment Information

Cán bộ Đảm bảo chất lượng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Education /Training

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DELTA

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Công ty TNHH VACS Việt Nam

$ Competitive

  • Da Nang | T. Thien Hue | Can Tho

Công ty TNHH VACS Việt Nam

$ Competitive

  • T. Thien Hue | Da Nang | Can Tho

Công ty TNHH VACS Việt Nam

$ Competitive

  • T. Thien Hue | Da Nang | Can Tho

Công ty TNHH VACS Việt Nam

$ Competitive

  • Da Nang | T. Thien Hue | Can Tho

Công ty TNHH VACS Việt Nam

$ Competitive

  • Da Nang | T. Thien Hue | Can Tho

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Da Nang

Công ty TNHH VACS Việt Nam

$ Competitive

  • T. Thien Hue | Da Nang | Can Tho

Công ty TNHH VACS Việt Nam

$ Competitive

  • Da Nang | T. Thien Hue | Can Tho