Cán bộ kỹ thuật - Đấu thầu mua sắm

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS
Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  31/05/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1 - Phụ trách các đơn vị thầu phụ, nhà cung cấp (ván, vật liệu chống thấm…)

- Thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu hoặc nhà cung cấp theo kế hoạch lựa chọn được phê duyệt: Hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá HSDX của nhà thầu, dự thảo, thương thảo và hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu hoặc nhà cung cấp theo kết quả được Ban lãnh đạo phê duyệt.

- Kiểm tra, Kiểm soát công tác thanh toán, quyết toán các HĐ của nhà thầu phụ hoặc nhà cung cấp của dự án.

2 - Phụ trách hồ sơ kỹ thuật

- Xem hồ sơ mời thầu đánh giá nội dung phần yêu cầu kỹ thuật, lên danh sách bản vẽ phân công trong nhóm kỹ thuật thực hiện biện pháp thi công.

- Phối hợp với Phòng Quản lý kỹ thuật thi công vẽ biện pháp gói thầu: Vẽ phần tổng mặt bằng thi công và lập tổng tiến độ thi công cho các gói thầu, Tiến độ nhân lực, thiết bị…

- Làm thuyết minh gói thầu.

- Phân tích, đánh giá phần biện pháp thi công. Báo cáo Ban giám đốc phương án tối ưu phần biện pháp thi công thực hiện.

- Kiểm soát hồ sơ kỹ thuật.

Job Requirement

Am hiểu các công việc đấu thầu

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback