language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Cán Bộ Kỹ Thuật Phụ Trách Hiện Trường

Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS (TMS Group)
Updated: 19/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Insurance
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Salary review
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

- Quản lý phần XD và HT, quản lý, giám sát hiện trường thi công.
- Cán bộ quản lý ATLĐ&VSMT, PCCN:
- Kiểm tra ATLĐ&VSMT, PCCC do nhà thầu lập.
- Giám sát việc tuân thủ các nguyên tắc, bộ phận ATLĐ&VSMT, PCCN.
- Theo dõi, giải quyết về vấn đề An toàn, VSMT đối với các hộ lân cận.
- Phối hợp với các phòng ban TMS, ngoài TMS giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
- Lập các báo cáo khi có các sự cố về ATLĐ&VSMT, PCCC.
- Lập danh mục hồ sơ PL, hồ sơ chất lượng.
- Kiểm tra hồ sơ PL, hồ sơ chất lượng.
- Phối hợp với TVGS thực hiện các deadline về cung cấp hồ sơ cho các phòng ban công ty.
- Giám sát chất lượng công trình của dự án.
- Theo dõi tiến độ các lĩnh vực phụ trách, báo cáo lãnh đạo khi có yêu cầu.
- Giám sát việc thi công theo thiết kế của dự án.
- Các nhiệm vị khác theo dự phân công, chỉ đạo,..

Job Requirement

- Nam, tuổi từ 27 - 40 tuổi.
- Tốt nghiệp Đại học xây dựng, cơ điện.
- Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên.
- Dã làm công tác QLDA, nhà thầu hoặc trưởng nhóm.
- Nhanh nhẹn, tháo vát, quyết liệt, không ngại va chạm.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS (TMS Group)

http://tmsgroup.vnCompany size: 300 - 500
Website tuyển dụng: http://tuyendungtmsgroup.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/tuyendungtmsgroup.vn/ Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS (TMS Group), được...Detail

Similar jobs

Cán Bộ Kỹ Thuật Phụ Trách Hiện Trường

Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS (TMS Group)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts