About us

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÔM KÍNH VIỆT TECH

Employment Information

Cán bộ QS

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 05/05/2021
Industry Architect , Civil / Construction
Experience 2 - 5 Years

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Dự ứng lực Minh Đức

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Xây Dựng An Phú Gia

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Duong | Ho Chi Minh

Bảo sơn corp

$ 7,5 Mil - 8,5 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Dự ứng lực Minh Đức

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi